NSDAP   EINSATZSTURM DER NSDAP ARMBAND NSDAP   EINSATZSTURM DER NSDAP ARMBAND NSDAP   EINSATZSTURM DER NSDAP ARMBAND

NSDAP EINSATZSTURM DER NSDAP ARMBAND

Light weight white cotton armband with black NSDAP eagle above "Einsatzsturm der NSDAP, (Special Operations) scarce.

Code: 50936

395.00 GBP